22 apr 2021

Veranda og beising

Til alle andelseiere og beboere i Skullerudskogen 9 - Det er hengt lapp på hos alle

Vi har også sendt til de e-poster vi har samt lagt det på Vibbo
 

Det nærmer seg at vi skal begynne å slipe og beise alle deres gulv på veranda. I den forbindelse er det noen spørsmål du må svare på, slik at prosessen kan gå så bra som mulig. I tillegg er det litt info om prosessen.

Ingen kan nekte å være med fordi dette også involverer forsikringen på bygget vårt i tilfelle det skulle komme lekkasjer fra etasje til etasje på sikt. Dette er forebygging.

De av dere som har behandlet treverket hvert år og ser at dette er bra nok vil få en sum av styret som er tilsvarende en halvpart av hva gulvsliper tar for hver veranda. De som ønsker dette, må regne med at gulvsliper sjekker ut om dette er bra nok, så vi har kontroll på dette. Da velger dere selvsagt farge selv.

Målet er å begynne med en og en etasje, men dette er veldig væravhengig – spesielt for 4.etasje som gulvsliper ønsker å starte med. Underveis vil vi gi beskjed om hvilken etasje som gulvsliper kommer til omtrentlig.
 

Stryk over det som ikke passer
 

Har dere hjemmekontor og er fleksible fra begynnelsen av mai? Start blir fra 6.mai.   JA/NEI Har du en nabo som du kan dele en reservenøkkel med, slik at gulvsliper kan få tilgang hvis det plutselig viser seg at det går kjappere unna.     JA/NEI Har du beiset og behandlet treverket på gulvet ditt hvert år, eller hvert andre år og vil at styret dekker som beskrevet lenger opp? En halvpart av det det koster å beise å slipe ned veranda.   JA/NEI
 

Informasjon
 

  • Vi i styret har noen personer tilgjengelige hvis dere kan merke en nøkkel med leilighetsnummer, slik at gulvsliper kan få tilgang. Nøkkel må merkes meget godt.
  • Nøkkelen gis til de personer som vi vil komme med nærmere opplysninger om. Den kan også legges i en konvolutt, men må merkes godt.
  • Dere må ha ca. 1 meter klaring/bredde fra inngangsdøren deres og frem til verandadøren pga. det er tungt utstyr som skal fraktes gjennom hver leilighet.
  • Det må ikke stå noe på verandagulv. Verandamøbler og slikt må stå innendørs den dagen sliperen kommer til din leilighet. Dere i første etasje kan bruke gresset den dagen.
  • Ha en liten matte foran verandadøren.
  • Dere kan ikke velge farge. Det vil bli en gråtone, som passer til bygget.

 

Send dette enten til e-post skullerhagen@styrerommet.no    eller legg i postkassen til
Erik Rolf Bakke, Leilighet H0301