Endret: 4 okt 2019     Opprettet: 11 sep 2014

Søppelkasser og søppel/skotøy i fellesganger og litt om fellesområder og kildesortering

Søppelkasser og søppel/skotøy i fellesganger og litt om fellesområder og kildesortering

Borettslaget omfattes av ordningen med kildesortering. Vi har fire søppelrom ute, og hvor det er merket hva som skal i hvilken "dunk".

Er viktig at den enkelte pakker dette godt i sammen slik at vi ikke får overfylte søppelkasser. 

Det skal det ikke plasseres søppel utenfor søppelområdet og hvis noen gjør dette og vi ser hvilken beboer som gjør dette så vil dessverre dette bli belastet den beboer som setter fra seg saker som er av større art.

Sett heller ikke søppel eller sko utenfor din inngangsdør fordi dette kan gjøre at det lukter surt i hele fellesoppgangen.

Det er ikke anledning til å sette andre typer avfall i borettslagets fellesrom som i kjeller eller under trapper. Møbler, elektroniske artikler og liknende skal ikke settes i fellesarealene, og den enkelte beboer må selv sørge for å transportere dette bort fra området.

Dette gjelder spesielt innenfor døren som man har boder i den lange gangen.

Går man inn på sidene til Oslo kommune ser man hvor man kan kaste avfall gratis. http://www.renovasjonsetaten.oslo.kommune.no/ Vi har også en glasscontainer ned ved Rimi butikken og som vi håper dere kaster alt av glass. Ellers så hadde vi containere her i mai og de ble fylt opp til randen. Dette vil bli satt ut igjen neste år. Hvis man har møbler eller slik som skal kastes må man ta vare på dette i enten sin leilighet eller oppbevare dette i sin egen kjellerbod til dere får kjørt det vekk eller vente på container til neste år. Vi har alle et fellesansvar for å følge opp dette.