Endret: 14 apr 2020     Opprettet: 11 sep 2014

Markiser/persienner - Varmepumper

Markiser/persienner - Varmepumper

Skal dere kjøpe markiser til deres leilighet så har vi fått en leverandør til dette som heter Kjells markiser. Les for øvrig nedover hva dette innebærer. Det er ingen krav om at dere bruker disse, men man må følge fargekoder som gjelder.

Markise av typen Classic 3.4 x 1.6 m med grå/hvitstripet duk og med grålakkert aluminium.

Markisen kan betjenes med en sveiv eller med motor og fjernkontroll.

Leveringstiden vil være inntil fire uker.

Vennligst ta kontakt for ytterligere informasjon eller for bestilling!

Med vennlig hilsen

for Hunter Douglas Norge AS, avd. Kjells markiser

Per Erik Guneriussen

Salgskonsulent

Mob:95 52 52 82

 

Når det gjelder Varmepumper/aircon så har vi disse fellesregler: 

Frittstående kjøleboks

Bruk av frittstående kjøleboks inne i leiligheten medfører ingen montering så det må kunne brukes. Styret har ingenting imot det. Det kan selvsagt også monteres takvifter inne i leiligheten.

Varmepumpe og aircondition

Det vanlige ønske for noen andelseiere, er å montere en luft til luft system: aircondition og varmepumpe. 

I utgangspunktet er det for å spare penger på oppvarming, men systemet kan jo "reverseres" slik at det blir en kjøleenhet.

Da må det monteres en ute-del/kompressor som vanligvis må stå på terrassen/veranda. Og i tillegg må man gjerne montere Innedelen høyt oppe på vegg inne i leiligheten. Man må montere Innedelen ved å penetrere veggen for å få forbindelse til kompressor på utsiden.

Styret har kommet frem til at vi ikke vil tillate slike installasjoner av to årsaker.

1) Med et utall modeller vil vi kunne oppleve endringer på våre husfasader med et utall varianter og som vil forandre fasadens utseende. Dersom man hadde kunnet enes om en variant, ville det likevel være meget negativt med gjennomgang i yttervegger. Styret ønsker ikke dette.

2) En god uteboks/modell avgir støy rundt 50 decibel ved full fart, noe som vil være tilfelle for å dekke behovet ved slike temperaturer vi har hatt i enkelte somre.

Dette vil oppfattes av naboer som støy. Et tenkt tilfelle der flere seksjoner monterer dette, vil dette resultere i ubehagelig støy for alle andre.

Styret ønsker ikke dette. Airconditionanlegg kan også skape vibrasjoner som forplanter seg i bygningsstrukturen.

Kompressoren vil produsere kondens/vann som må ledes bort.

Markiser vil bidra til å skjerme og hindre endel oppvarming. Dette har vi jo en policy på for sameiet og like farger for de som ønsker dette

Dette er noe den enkelte seksjonseier står for selv og alle kostnader rundt dette.

Vi viser ellers til Sameiets gjeldende vedtekter, § 7, Og hvor vi kun har lagt med litt fra paragrafen.

§ 7 Fysisk bruk og vedlikehold Andelseieren skal behandle boligen og fellesarealene med tilbørlig aktsomhet.

Fellesarealene må ikke brukes slik at andre andelseiere hindres i å bruke dem. Styret kan gi bestemmelser om hvordan fellesarealene skal brukes. Andelseiere kan ikke uten samtykke fra styret bruke boligen til annet enn boligformål.