Endret: 23 apr 2019     Opprettet: 17 sep 2012

Boligperm for Skullerudskogen 9

Fikk du boligperm ved overtakelse av leiligheten din?

Boligpermen gir mye generell informasjon om leiligheten din fra utbygger.

Det kan selvsagt finnes avvik mellom din lelighet og det som er i denne boken, som følge av individuelle tilpasninger til den enkelte beboer, men vi antar at mye vil likt for alle leilighetene.

Vi i styret har ingen kopier av disse permer