12 okt 2014

Garantert betaling av felleskostnader

Garantert betaling av felleskostnader

Vårt borettslag er medlem i Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS

(tidligere Stiftelsen Borettslagenes Sikringsfond) for dekning av manglende innbetalinger

av felleskostnader.