Endret: 14 feb 2017     Opprettet: 27 nov 2014

Ekstraordinært årsmøte torsdag 04.12.2014

Ekstraordinært årsmøte torsdag 04.12.2014

Her ligger innkallingen som er lagt i postkassen til samtlige beboere.

I nnkalling til ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling i Skullerudhagen Borettslag avholdes

Torsdag.4.12.2014 kl. 1830 i Styrerommet til Skullerudskogen 11.Det er der vi har årsmøtene våre, ned trappen på siden av bygget Skullerudskogen 11-17

TIL BEHANDLING FORELIGGER:

1. KONSTITUERING

A) Valg av møteleder

B) Opptak av navnefortegnelse

C) Valg av referent og minst en andelseier til å underskrive protokollen

D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn

2. FORSLAG

A) Om vi skal installere kamera i garasjen.

Bakgrunn og noen fakta om saken. Sameiet Skullerudhagen garasje og utenom hus har over flere år sett en økende tendens til innbrudd og hærverk i garasjen og som gjør at dette går utover spesielt de med biler. Det er blitt knust ruter samt at det har vært flere innbrudd i en del biler. Dette mener vi at alle har et fellesansvar for å stoppe og garasjestyret mener at et av tiltakene er kameraovervåking som vil virke både avskrekkende, men samtidig forebyggende mot denne type handlinger.

For den enkelte beboer vil dette ikke medføre noen kostander så lenge sameiet til garasjen sitter med egenkapital som dekker alle kostnader. Og det vil heller ikke blir noe økning i garasjeutleien for i de nærmeste årene, hvis det ikke skulle skje noe helt utenom det vanlige. I dag ser det ikke slik ut og dette ser vi på som positivt for alle beboere som eier garasjeplass. Men alle beboerne skal stemme over dette, og det er slik at loven krever 2/3 dels flertall for at for at forslaget skal bli godtatt.

Det vil komme en representant fra den bedriften som har vunnet anbudsrunden og svare på alle spørsmål om dette rundt kamera og andre tekniske saker som her med dette å gjøre.

I styret for Skullerudhagen Borettslag

Erik Bakke Jorunn Svela Martin Kot Elisabeth Lund (Sign) (sign) (sign) (sign)